Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NEMEC Jozef

Dátum narodenia:24.12.1923
Evidenčné číslo:126594
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1968 Michalovce Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz referent 1.2.1967 starší referent
01.01.1971 Vyšné Nemecké Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly náčelník