Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NALEVANKO Jozef

Dátum narodenia:19.12.1940
Evidenčné číslo:125309
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.09.1966 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent