Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LIBÁK Ján

Dátum narodenia:04.04.1947
Evidenčné číslo:194766
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.11.1972 31.12.1974 Michalovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 30.09.1977 Michalovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent 1.9.1977 starší referent
01.10.1977 30.04.1979 Michalovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.05.1979 31.12.1989 Michalovce Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent