Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEGIŇ Ján

Dátum narodenia:18.02.1921
Evidenčné číslo:125234
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 15.05.1969 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie náčelník
15.04.1969 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka
01.08.1971 31.08.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka
01.09.1971 30.06.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor náčelník
01.01.1975 30.04.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor náčelník