Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAZORČÁKOVÁ Helena

Dátum narodenia:14.10.1934
Evidenčné číslo:202533
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.01.1978 28.02.1979 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz 1. oddelenie - pasy referent spisov