Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAUBERT Ľubomír

Dátum narodenia:02.07.1952
Evidenčné číslo:197105
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.12.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie referent
01.01.1975 28.02.1979 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent