Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAJTÁR Štefan

Dátum narodenia:08.12.1923
Evidenčné číslo:132221
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1967 Veľké Kapušany Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly kontrolór
01.03.1967 31.07.1971 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
01.08.1971 31.03.1972 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent
01.04.1972 14.06.1973 Slovenské Nové Mesto Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly referent