Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ĽAHKÝ Ignác

Dátum narodenia:29.03.1922
Evidenčné číslo:125253
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.03.1977 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie starší referent