Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LACIAK Ľudovít

Dátum narodenia:24.08.1929
Evidenčné číslo:125230
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Rožňava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent 1.12.1966 starší referent
01.08.1971 31.01.1973 Rožňava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent
01.02.1973 30.09.1977 Rožňava Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz Skupina pasov a víz starší referent
01.10.1977 31.08.1984 Rožňava Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent