Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LABANT Peter

Dátum narodenia:01.02.1950
Evidenčné číslo:198333
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.11.1976 30.11.1977 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent