Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KAKALEJČÍK Dušan

Dátum narodenia:19.06.1953
Evidenčné číslo:179882
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
02.10.1975 30.09.1977 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.10.1977 31.10.1988 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent 1.7.1987 starší referent, 1.10.1987 referent
01.11.1988 31.12.1989 Poprad Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz starší referent