Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JENČI Štefan

Dátum narodenia:26.04.1943
Evidenčné číslo:152834
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 5. oddelenie referent
01.12.1967 31.10.1970 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent