Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JARŠINSKÁ Elena

Rodné priezvisko:MIČKOVÁ
Dátum narodenia:27.10.1953
Evidenčné číslo:197424
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Košice Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie letiskovej kontroly referent