Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAREK Jozef

Dátum narodenia:17.03.1940
Evidenčné číslo:149268
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.11.1969 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent