Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JANKOVÁ Milada

Rodné priezvisko:HUSŤAKOVÁ
Dátum narodenia:01.01.1948
Evidenčné číslo:192362
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Humenné Správa ŠtB KS ZNB skupina ŠtB referent
11.11.1969 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vnútorné oddelenie administratívny pracovník
01.08.1971 31.12.1974 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB administratívny pracovník referent spisov
01.01.1975 19.09.1976 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov
01.05.1977 30.09.1977 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov
01.10.1977 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov