Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAČMENÍK Ladislav

Dátum narodenia:20.06.1949
Evidenčné číslo:193527
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
10.12.1970 31.07.1971 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent na voľnom systemizovanom mieste staršieho referenta
01.08.1971 31.12.1974 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 30.09.1977 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent 1.4.1977 starší referent
01.10.1977 31.01.1984 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.02.1984 31.05.1989 Prešov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent