Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

IVANIČ Ján

Dátum narodenia:30.09.1921
Evidenčné číslo:125510
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB náčelník
01.08.1971 31.12.1974 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB náčelník
01.01.1975 30.09.1977 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB náčelník