Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GALOVIČ Peter

Dátum narodenia:16.02.1957
Evidenčné číslo:202760
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie starší referent poručík
01.09.1979 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster
01.09.1985 Bratislava Správa ZNB hl.mesta Bratislavy a Zsl. kraja