Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁLIK Tomáš

Dátum narodenia:21.02.1961
Evidenčné číslo:212818
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor
Bratislava XII. správa ZNB V. odbor 2. oddelenie starší referent podporučík
01.09.1983 Bratislava XII. správa ZNB V. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster
01.09.1988 Praha Vysoká škola ZNB