Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GALČÁK Milan

Dátum narodenia:25.03.1955
Evidenčné číslo:179657
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
30.11.1983 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent podporučík prepustený
01.03.1977 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent nadstrážmajster