Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁL Milan

Dátum narodenia:13.08.1950
Evidenčné číslo:193336
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
30.11.1975 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster Vlastná žiadosť
05.10.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent
01.08.1971 30.06.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 3. oddelenie referent nadstrážmajster