Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FEDORKO Ján

Dátum narodenia:06.08.1931
Evidenčné číslo:125030
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1970 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie starší referent
01.03.1970 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie náčelník
01.08.1971 01.11.1972 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie náčelník
01.11.1972 14.01.1977 Košice Krajský odbor pasov a víz starší referent právnik