Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GAJARSKÝ Ján

Dátum narodenia:27.12.1948
Evidenčné číslo:193376
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
28.02.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent špecialista major Vlastná žiadosť
01.11.1970 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie vodič - mechanik strážmajster