Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

EŠTOK Ján

Dátum narodenia:11.05.1940
Evidenčné číslo:192797
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
15.06.1970 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie referent
01.08.1971 30.06.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie referent