Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ERDÉLYIOVÁ – PICEKOVÁ Mária

Rodné priezvisko:HOLOVÁČOVÁ
Dátum narodenia:18.04.1951
Evidenčné číslo:192679
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
20.04.1970 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník
01.08.1971 31.12.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor Vnútorná skupina administratívny pracovník