Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

EMERICI Ondrej

Dátum narodenia:06.10.1923
Evidenčné číslo:125021
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.08.1968 Rožňava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB starší referent