Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GÁBOR Ján

Dátum narodenia:03.06.1926
Evidenčné číslo:125043
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.06.1986 Bratislava XII. správa ZNB Kádrové a školské oddeleni vedúci starší referent špecialista podplukovník starobný dôchodok
01.05.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Personálny a školský odbor 2. oddelenie náčelník
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB Kádrová skupina vedúci major