Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DELIA Milan

Dátum narodenia:29.04.1945
Evidenčné číslo:180121
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.11.1975 30.04.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent