Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANIŠ Jozef

Dátum narodenia:04.08.1923
Evidenčné číslo:125004
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.10.1968 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Predoperatívna skupina starší referent
01.11.1968 31.01.1970 Košice Správa ŠtB KS ZNB Študijná skupina starší referent špecialista
01.02.1970 30.11.1976 Košice Krajská správa ZNB Krajský odbor pasov a víz náčelník