Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANČOVÁ Katarína

Dátum narodenia:10.08.1949
Evidenčné číslo:202534
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Poprad Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz referent