Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ČERNICKÝ Jozef

Dátum narodenia:06.12.1933
Evidenčné číslo:124998
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1970 Čierna nad Tisou Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej kontroly starší referent
01.03.1970 31.07.1971 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB zástupca náčelníka
01.08.1971 31.08.1972 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB zástupca náčelníka
01.09.1972 31.01.1973 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie letiskovej kontroly náčelník
01.02.1973 15.06.1973 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej a letiskovej kontroly zástupca náčelníka
01.01.1975 31.03.1976 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie pasovej a letiskovej kontroly zástupca náčelníka
01.04.1976 31.08.1979 Poprad Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie letiskovej kontroly starší referent