Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

CAKOCI Jozef

Dátum narodenia:31.10.1930
Evidenčné číslo:124992
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.10.1967 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.11.1967 31.05.1968 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Predoperatívna skupina referent na voľnom systemizovanom mieste staršieho referenta