Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAJAJ Michal

Dátum narodenia:17.07.1929
Evidenčné číslo:141942
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.01.1970 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.02.1970 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1971 30.09.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.10.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB skupina analytiky starší referent špecialista
01.01.1975 30.09.1977 Košice Správa ŠtB KS ZNB Samostatné vyhodnocovacie a štatisticko-evidenčné oddelenie starší referent špecialista
01.10.1977 31.12.1988 Košice-okolie Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB náčelník