Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BACHURA Jozef

Dátum narodenia:07.01.1946
Evidenčné číslo:192094
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.09.1977 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent 1.8.1975 starší referent
01.03.1972 Vranov nad Topľou Správa ŠtB KS ZNB skupina ŠtB referent
01.10.1977 31.12.1979 Humenné Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.01.1980 31.08.1986 Humenné Okresná správa ZNB Oddelenie pasov a víz náčelník