Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

WITTNER Dušan

Dátum narodenia:25.05.1945
Evidenčné číslo:196422
Krycie meno:Bohdalík

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
30.06.1977 Košice Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1977 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent
01.12.1977 30.04.1978 Košice Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Košice referent podporučík
01.05.1978 31.12.1980 Praha Hlavná správa rozviedky 42. odbor (Európa a NATO) referent poručík
01.01.1981 14.03.1982 Praha Hlavná správa rozviedky 42. odbor (Európa a NATO) starší referent nadporučík
15.03.1982 17.08.1982 Praha Hlavná správa rozviedky FMZV, 2. t. o. (v legalizácii) 2. tajomník nadporučík
18.08.1982 01.02.1986 Belehrad Hlavná správa rozviedky Rezidentúra Belehrad referent, starší referent (legalizácia: 2. tajomník) kapitán
02.02.1986 31.01.1988 Praha Hlavná správa rozviedky 36. odbor (aktívne opatrenia) starší referent kapitán
01.02.1988 31.12.1989 Praha Hlavná správa rozviedky 36. odbor (aktívne opatrenia) starší referent špecialista kapitán