Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SABAKA Miroslav

Dátum narodenia:22.09.1947
Evidenčné číslo:192959
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
05.08.1970 31.07.1971 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.08.1971 31.12.1974 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.01.1975 30.11.1975 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.12.1975 31.12.1977 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1978 31.01.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 3. oddelenie náčelník
01.02.1980 31.08.1980 Zvolen Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent
01.09.1980 31.03.1982 Banská Bystrica Správa ŠtB Banská Bystrica Oblastný odbor ŠtB starší referent nadporučík
01.04.1982 30.11.1988 Žiar nad Hronom Správa ŠtB KS ZNB Vysunuté pracovisko ŠtB (od 1.12.1988 Oddelenie ŠtB OS ZNB) starší referent