Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FABIAN Anton

Dátum narodenia:04.11.1954
Evidenčné číslo:180452
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
Bratislava V. správa ZNB VII. odbor
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 4. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1978 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster