Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PAJER František

Dátum narodenia:15.09.1950
Evidenčné číslo:194745
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
05.10.1971 31.07.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 5. oddelenie referent
01.08.1974 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent
01.08.1974 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent
01.04.1975 31.08.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1979 31.10.1979 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent špecialista
01.11.1979 14.10.1981 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 1. oddelenie zástupca náčelníka oddelenia
15.10.1981 31.10.1986 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie náčelník oddelenia zastupovanie, ustanovený do funkcie 1.1.1982
01.11.1986 31.08.1988 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB 1. oddelenie starší referent kapitán
01.09.1988 31.07.1989 Praha Hlavná správa rozviedky 36. odbor (aktívne opatrenia) starší referent major
01.08.1989 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB starší referent major