Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDÍKOVÁ Vlasta

Rodné priezvisko:FRANKOVÁ
Dátum narodenia:27.04.1951
Evidenčné číslo:195584
Evidenčné číslo 2:213585
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1969 30.03.1971 Bratislava Hlavná správa rozviedky Pobočka v Bratislave administratívny pracovník strážmajster
01.04.1971 30.09.1979 Bratislava Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Bratislava administratívny pracovník strážmajster
01.10.1979 31.07.1980 Bratislava Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Bratislava referent administratívy podpráporčík
01.08.1980 31.12.1980 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB referent administratívy podpráporčík
01.01.1981 30.09.1983 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB Vnútorná skupina referent administratívy práporčík
01.10.1983 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB 1. oddelenie referent práporčík
01.12.1988 31.12.1989 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB referent podporučík