Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NÉMETHOVÁ Mária

Dátum narodenia:05.04.1961
Evidenčné číslo:212959
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.08.1984 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB administratívny pracovník strážmajster
31.10.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie referent spisov
01.11.1987 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie referent 1.12.1988 starší referent