Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NASADIL Karol

Dátum narodenia:26.04.1929
Evidenčné číslo:195538
Evidenčné číslo 2:120159
Krycie meno:Nižňanský

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1957 31.07.1958 Bratislava Krajská správa MV I. odbor referent poručík
01.08.1958 30.09.1960 Bratislava Krajská správa MV I. odbor starší referent poručík
01.10.1960 30.04.1961 Bratislava Krajská správa MV I. odbor dočasne zástupca náčelníka nadporučík
01.05.1961 31.05.1969 Bratislava Krajská správa MV/ZNB I. odbor náčelník nadporučík
01.06.1969 30.11.1969 Bratislava Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Bratislava náčelník major
01.12.1969 31.07.1970 Bratislava Hlavná správa rozviedky Pobočka v Bratislave starší referent špecialista major