Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ERNEK Ján

Dátum narodenia:13.01.1953
Evidenčné číslo:179128
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
PÚ VB pre SSR
Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent poručík
01.09.1976 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent nadstrážmajster
01.05.1982 30.06.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie starší referent
01.07.1988 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Referát (skupina) MU starší referent
01.01.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent