Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAGI Ján

Dátum narodenia:20.10.1956
Evidenčné číslo:222655
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB Organizačný a analytický odbor 1. oddelenie vodič - mechanik podpráporčík záloha pre prechodne nezaradených
01.01.1984 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 3. oddelenie referent strážmajster Prijatý(á)