Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ELEKOVÁ Alžbeta

Dátum narodenia:03.02.1935
Evidenčné číslo:119713
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent nadpráporčík záloha pre prechodne nezaradených
01.08.1966 30.05.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 7. oddelenie pisárka
01.06.1969 30.11.1969 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR IV. odbor - KR referent spisov
01.12.1969 30.06.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Analytický odbor starší referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent podpráporčík