Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LENARTOVÁ Magda

Rodné priezvisko:STAVŇOVÁ
Dátum narodenia:22.04.1932
Evidenčné číslo:195537
Evidenčné číslo 2:125235
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1955 31.01.1961 Košice Krajská správa MV I. odbor pisárka mladší seržant
01.02.1961 31.05.1969 Košice Krajská správa MV/ZNB I. odbor referent spisov nadstrážmajster
01.06.1969 31.07.1980 Košice Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Košice referent administratívy práporčík
01.08.1980 30.04.1987 Košice Správa ŠtB Košice Oblastný odbor ŠtB referent administratívy nadpráporčík