Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEHOŤAN Milan

Dátum narodenia:24.10.1948
Evidenčné číslo:195788
Evidenčné číslo 2:193093
Krycie meno:Krupinský

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.04.1972 31.12.1978 Banská Bystrica Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Banská Bystrica referent strážmajster
01.01.1979 30.06.1980 Banská Bystrica Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Banská Bystrica starší referent poručík
01.07.1980 31.12.1980 Praha Hlavná správa rozviedky 47. odbor (Afrika, Blízky a Stredný východ) starší referent nadporučík
01.01.1981 31.01.1980 Praha Hlavná správa rozviedky 47. odbor (Afrika, Blízky a Stredný východ) starší referent špecialista nadporučík
01.02.1981 31.10.1982 Praha Hlavná správa rozviedky 26. odbor (špeciálne služby a obrana) starší referent špecialista kapitán
01.11.1982 30.06.1986 Banská Bystrica Správa ŠtB Banská Bystrica Oblastný odbor ŠtB starší referent kapitán
01.07.1985 17.08.1988 Praha Hlavná správa rozviedky 18. odbor (nelegálna rozviedka - dokumentácia) starší referent špecialista kapitán
18.08.1988 31.12.1989 Montreal Hlavná správa rozviedky Rezidentúra Montreal starší referent špecialista (legalizácia: konzul) major