Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KAPCOVÁ Mária

Rodné priezvisko:LAPINOVÁ
Dátum narodenia:15.02.1926
Evidenčné číslo:195557
Evidenčné číslo 2:122732
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1955 31.03.1960 Banská Bystrica Krajská správa MV I. odbor pisárka starší seržant
01.04.1960 31.05.1969 Banská Bystrica Krajská správa MV/ZNB I. odbor referent spisov starší seržant
01.06.1969 31.07.1980 Banská Bystrica Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Banská Bystrica referent administratívy práporčík
01.08.1980 31.12.1980 Banská Bystrica Správa ŠtB Banská Bystrica Oblastný odbor ŠtB referent administratívy nadpráporčík