Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JARINA Marian

Dátum narodenia:10.09.1954
Evidenčné číslo:196259
Krycie meno:Severný

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1976 30.11.1977 Banská Bystrica Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Banská Bystrica referent nadstrážmajster
01.12.1977 31.07.1983 Praha Hlavná správa rozviedky 42. odbor (Európa a NATO) referent nadstrážmajster
01.08.1983 28.02.1987 Praha Hlavná správa rozviedky 42. odbor (Európa a NATO) starší referent poručík
01.03.1987 31.01.1988 Praha Hlavná správa rozviedky 42. odbor (Európa a NATO) starší referent špecialista nadporučík
01.02.1988 30.09.1988 Praha Hlavná správa rozviedky 36. odbor (aktívne opatrenia) starší referent kapitán
01.10.1988 31.12.1989 Praha Hlavná správa rozviedky 36. odbor (aktívne opatrenia) starší referent špecialista kapitán