Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FAJNOR Štefan

Dátum narodenia:03.05.1923
Evidenčné číslo:195560
Evidenčné číslo 2:125023
Krycie meno:Fabián

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 30.09.1967 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.10.1967 30.06.1969 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent
01.07.1969 31.05.1978 Košice Hlavná správa rozviedky Oblastný odbor Košice starší referent podplukovník