Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

FAJČÍKOVÁ Alžbeta

Rodné priezvisko:MESÁROŠOVÁ
Dátum narodenia:24.02.1948
Evidenčné číslo:153541
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.10.1966 31.07.1968 Lučenec Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent spisov 1.7.1968 administratívny pracovník
01.01.1988 30.11.1988 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB Vnútorné oddelenie administratívny pracovník nadpráporčík
01.12.1988 31.03.1989 Bratislava Správa ŠtB Bratislava Oblastný odbor ŠtB administratívny pracovník nadpráporčík